top of page
.JPG
IMG_8136.JPG

比賽順利完成,感謝各位參加者、攝影師及義工
​明年再見!!

賽事相簿

Charles

https://drive.google.com/....../1YB3wlbrEtLHO2kcxhQZl2......

番實士。愛攝
https://www.facebook.com/FC0621
https://www.sooner.org/D119281
https://www.sooner.org/D119285

Candy Lau
FB:@candy.lau.900
https://www.soonnet.org/D119276

Man Fung Yu Maggie
FB:@fungyumaggie.man
https://www.soonnet.org/D119242

Francis cheung
FB:@francis0621
相簿 1:https://www.soonnet.org/D119281
相簿 2:https://www.soonnet.org/D119285
相簿 3:https://www.soonnet.org/D119303
相簿 4:https://www.soonnet.org/D119309

Mountain Walker
FB:@mountain.walker
相簿 1:https://www.soonnet.org/D119223
相簿 2:https://www.soonnet.org/D119230
相簿 3:https://www.soonnet.org/D119278
相簿 1:https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30575
相簿 2:https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30578
相簿 3:https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30586

 

路人。攝。地獄爛相王
FB﹕@CameraMan.Stanley
23KM PART 1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1068280687876836&type=3
23KM PART 2 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1068364567868448&type=3
23KM PART 3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1068395537865351&type=3
23KM PART 4 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1068419224529649&type=3

50KM PART 1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1067720677932837&type=3
50KM PART 2 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1067747874596784&type=3

行山跑步之歡樂影集
FB﹕@YAUGOR
https://www.facebook.com/YAUGOR

K K RUN
FB﹕@kkrunphotography
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.725933406228301&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=HMnbVrxDues

Son.Chung
FB﹕@son.chung.1
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=son.chung.1&set=a.10159648551627187

RUN-PIC 相簿
https://www.run-pic.com/EventAlbum.aspx?type=1&eventId=1267


糖姐Candy
FB:@candysportsnphoto
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821558686639242&type=3
https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30600

Mountain Walker
FB:@mountain.walker
https://www.facebook.com/groups/180909939075106

Alan 相對倫
FB﹕@ alancllRP
https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30573

Kent
https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30574

John
https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30581

冬天哥
起點﹕https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30579
起點﹕https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30580
社山村﹕https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30582
終點﹕https://www.run-pic.com/EventPhotographerAlbum.aspx?type=1&albumId=30584

賽事成績

https://results.racetimingsolutions.com/results.aspx?CId=16387&RId=6461

提提大家,可以登入返自己嘅成績頁面下載返電子證書呀

主辦
ORGANIZER

贊助機構
SPONSOR ORGANIZATIONS

IMG_0797.jpg
ACTION PANDA LOGO.png
攝取LOGO.jpg
杖一LOGO.png
寶礦力.png
RUN-PIC.jpg
卓營方.jpeg
Linkpin-Logo-Blue-Side-e1573773868692_ed
MONTE.jpg
bottom of page